طرح بررسی سطح کیفیت آموزش مربیان بر روی هنرجویان آموزش دیده

2019-01-03T16:19:58+03:30

💢جهت بالا بردن سطح کیفیت آموزش مربیان انجمن ورزشهای هوایی کشور ، کمیته مربیان ورزشهای هوایی با همکاری کمیته آموزش و پژوهش ٫ طرح بررسی سطح کیفیت آموزش مربیان بر روی هنرجویان آموزش دیده در تمامی مقاطع توسط اعضای نظارت و بررسی کمیته مربیان و کمیته آموزش را بدون اطلاع قبلی و با حضور مربی مربوطه با هدف بالا بردن کیفیت آموزش اجرایی می کند.   📌همچنین راستی آزمایی و بررسی سطح کیفیت آموزش هنر جو و مربی مربوطه در مرحله پیش از  صدور گواهینامه بر روی درخواست های صدور  بصورت رندوم از تاریخ اعلام شده اجرایی می شود.   📌نتایج [...]