باد نسبی یا Relative wind

باد نسبی یکی از موارد مهمی است که دانستن نحوه ایجاد آن و تاثیراتی که بر روی بال پروازتان می گذارد تاثیر بسزایی در آگاهی و شناخت شما از آیرودینامیک پرواز خواهد داشت.

در تعریف باد نسبی عبارت است از بادی که مخالف جهت حرکت و هم اندازه با سرعت حرکت می وزد. حال بیایید بررسی کنیم تا ببینیم تاثیر آن در پرواز چگونه است.

در نظر بگیرید در شرایط بدون باد در منطقه تیک آف ایستاده اید. اگر شروع به دویدن با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت کنید بادی با همین شدت را مخالف جهت حرکتتان حس خواهید کرد. این دقیقا همان سرعت باد نسبی است. طبق این تعریف در شرایطی که شما هم سو با بادی که با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت می وزد، با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت بدوید باد نسبی صفر خواهد بود. چرا که شما با دویدنتان اثر بادی که از پشت به شما می وزد را خنثی کرده اید. در شرایطی که ایستاده اید اگر باد از رو به روی شما با سرعت 10 کیلومتر بر ساعت بوزد سرعت باد نسبی و سرعت باد با یکدیگر برابر خواهد بود. اما دقت کنید که این شرایط برای حالتی است که پای شما بر روی زمین باشد. در حالتی که در پرواز باشید سرعت نسبی یا relative wind برابر با سرعت هوایی شما خواهد بود. به عنوان مثال فرض کنید سرعت هوایی وسیله شما 35 کیلومتر بر ساعت باشد. فارغ از جهت وزش باد که فرض میکنیم 10 کیلومتر بر ساعت یاشد در هر حال سرعت باد نسبی برابر با سرعت هوایی یعنی 35 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

باد نسبی دارای جهت و مقدار است و از این رو می توان آن را در محاسبات برداری به کار برد. دانستن این مفهوم کمک میکند تا در مواقعی که در اثر وزش ناگهانی و لحظه ای باد (گاست) بال دچار مشکل و بحران می شود بتوانیم تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

صفحه دوره های آموزش پاراگلایدر را مشاهده کنید