💢جهت بالا بردن سطح کیفیت آموزش مربیان انجمن ورزشهای هوایی کشور ، کمیته مربیان ورزشهای هوایی با همکاری کمیته آموزش و پژوهش ٫ طرح بررسی سطح کیفیت آموزش مربیان بر روی هنرجویان آموزش دیده در تمامی مقاطع توسط اعضای نظارت و بررسی کمیته مربیان و کمیته آموزش را بدون اطلاع قبلی و با حضور مربی مربوطه با هدف بالا بردن کیفیت آموزش اجرایی می کند.

 

📌همچنین راستی آزمایی و بررسی سطح کیفیت آموزش هنر جو و مربی مربوطه در مرحله پیش از  صدور گواهینامه بر روی درخواست های صدور  بصورت رندوم از تاریخ اعلام شده اجرایی می شود.

 

📌نتایج آن بعنوان امتیاز مثبت و یا نمرات منفی در پرونده مربی درج خواهد شد .

 

📌در خواست صدور گواهینامه برای هنر جویی که توسط شخص و یا مربی دیگری آموزش دیده باشد خلاف مقررات و تعهد مربیگری می باشد و در صورت اثبات ٫ گزارش آن به کمیته انضباطی ارسال میگردد.

 

📍((( شایان ذکر است امتیازات مثبت و نمرات منفی در محاسبه امتیاز لازم برای تمدید و تعلیق گواهینامه مربیگری در پرونده مربی ثبت میگردد )))

 

📍ضروری است مربیان محترم مطابق بخشنامه های قبلی با دقت کامل نسبت به تکمیل و تایید فرم درخواست صدور گواهینامه اقدام نمایند.

 

منبع : کانال رسمی انجمن ورزشهای هوایی کشور