برای مشاهده مطالب آموزشی در هر بخش روی آن کلیک نمایید. لیست آموزشها مطابق سیلابس دوره آموزش پاراگلایدر مبتدی به شرح زیر است :

الف) تاريخچه پاراگلايدر:

 1. معرفی و تعريف ورزشهای هوايی
 2. آناليز اسم پاراگلايدر و ورزش پاراگلايدينگ

ب) مبانی اوليه آيروديناميك پاراگلایدر:

 1. اجزاء تشکیل دهنده پاراگلایدر
 2. تعريف Airfoil و اسامی تشكيل دهنده آن
 3. تعريف Airflow
 4. تعریف Aerodynamic و ترسيم نيروهای آئروديناميکی
 5. آزمايشVenturi
 6. قانون برنولی ( Bernoulli Principle)
 7. خاصيت واگرايی و همگرايی در سيالات
 8. تطابق قانون برنولی بر رویAirfoil
 9. توضيح و تاثير نيروی Weightو انرژی پتانسيل در پرواز با پاراگلايدر
 10. باد نسبی ( Relative Wind )
 11. مسير پرواز (  Fly Path) ، خط افق (Horizontal ) ، خط وتر (  Chord Line)
 12. زوايا در پرواز( Angle of Attack , Glide Angle , Attitude )
 13. انواع سرعت در پرواز : Wind Speed , Ground Speed , Air Speed
 14. تعريف Fly Domain و انواع Air Speed
 15. دليل Take Off و Landing  رو به باد
 16. تعريف Stall و Flare Out و تفاوتشان
 17. تعريف Drag
 18. تعريف Turbulence
 19. روشهای كنترل و هدايت پاراگلايدر : Center Of Gravity  وBrakes
 20. طبقه بندی پاراگلايدر ها و مهارتهای خلبانی و  مراكزTest  و استاندارد در پرواز با پاراگلايدر
 21. Traffic Pattern شامل : PTU , PTL , PT8 , PT
 22. Side Effect

برای مشاهده مطالب آموزشی در هر بخش روی آن کلیک نمایید. لیست آموزشها مطابق سیلابس دوره آموزش پاراگلایدر مستقل به شرح زیر است :

الف: هواشناسی (Meteorology)

1- تعریف Turbulence و انواع آن (Mechanical, Wake, Thermal, Shear )

2- تعریف Wind Gradient (چرا باید با حداکثر سرعتTrim Speed فرود آمد)

3- تعریف wind shear و wind chill

4- تعریف Sea Breeze و Land Breeze

5- تعریف Anabatic wind و katabatic wind

6- زمین و تاثیر آن بر جریانات هوایی (Ground effect)

7- تعریف مختصر و تقسیم بندی ابرها – محدودیتهای و خطرها

8- تعریف توده

9- تعریف جبهه

ب : آیرودینامیک (Aerodynamic)

تعریف و رسم نیروهای Aerodynamic برروی پاراگلایدر    ( RFA, Weight, Drag, Lift)

انواع درگ (Drag) : Induced, Parasitic[1- Form, 2-Skin]

Total Drag  و رسم نمودار آن

تعریف   Aspect Ratioو تاثیر آن برStability

انواع تیک آف (Take Off) : ( Forward, Cross Wind Take Off, Reverse )

تعریف و شکل پروسهStall   با در نظر گرفتن Air Flow Separation , Angle of Attack

انواع استال (Stall):  (  B-Line Stall, Deep Stall, Dynamic Stall, Full Stall  )

تعریف و توضیح  Critical Time

انواع  Tuck  و Recovery آنها

تاخیر در گردش، Adverse Yaw

روش  Crabbing Technique

تعریف  Sink Rate – Glide Ratio

قوانین ترافيك هوايی

روشهای اوجگيری ( Thermal, Ridge Soaring )

روشهای کاهش ارتفاع (Rapid Decent) :  (  Turn 360, Big Ears, Spiral Dive, B-Line Stall)

برای مشاهده مطالب آموزشی در هر بخش روی آن کلیک نمایید. لیست آموزشها مطابق سیلابس دوره آموزش پاراگلایدر متوسطه به شرح زیر است :

1- هواشناسی :

الف- توده و جبهه

ب- انواع ابر بر اساس ارتفاع ) بررسی کامل جدول ابرهای 8 گانه بر اساس ارتفاع(

ج-بررسی و شناخت Thermal بطور کامل

د-بررسی کامل Turbulence و انواع آن بطور کامل

ه-  Ground Effects

ی-پایداری و ناپایداری

2- Aerodynamic  آیرودینامیک

الف- Velocity Polar

ب Gust Table و شیوه رسم بردارها

ج-  Crabbing

د- Instrument

3- اطلاعات کلی:

الف- آثار مخرب G Force ،شناخت دقیق ، شیوه پرهیز از Vertigo

ب- قوانین حق تقدم در پرواز بطور کامل

ج- شیوه مطالعه و درک Glider Manual